SPS ETİK HAT

Firmamızı ilgilendiren tüm etik ihlal ve uygunsuzlukların SPS Etik Kurulu’na iletilmesini ve ilgili inceleme prosedürlerinin uygulanmasını amaçlamaktadır.
 
Yapacağınız bildirimlerde isim belirtilmeniz gerekmiyor. Kimlik ve iletişim
bilgileriniz sistemde görünmemektedir. Kimliğinizi isteğinizle belirtseniz dahi
bilgilerinizin gizli kalacağını taahhüt ediyoruz.
 
Bildirilen tüm ihlal ve uygunsuzluklar, SPS Etik Kurulu tarafından kısa bir süre içinde incelenerek, bu bildirimlere ilişkin Genel Müdür onayının ardından uygun eylem ve tedbirler alınacaktır.

ETİK HAT NEDİR?

Etik Hat, kurumsal iş ilkeleri, davranış kuralları, ayrımcılık, haksızlık, mobing ve çıkar çatışmaları gibi konularda yardım ve destek alınabilmesi, sorunların giderilmesi ve anlaşmazlıkların engellenmesi için kurulmuştur.

ETİK KURULU

Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Departmanı