İşe Alım Süreci

Şirketimizde işe alım süreci, SPS Etiket İşe Alım Prosedürü’ nde yer alan esaslara göre yürütülmektedir. İşe alım sürecinde temel amaç, grubumunuz Kültürel Prensipleri doğrultusunda, doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerekliliklerine sahip adayları gruba kazandırmaktır.

İşe Alım Süreci iş ilanının yayınlanmasıyla başlamakta, başvuruların incelenmesi ve sıralı mülakatlar yapılmasıyla devam etmektedir. Teklif yapılacak aday için referans kontrolü, ücret belirleme çalışmasının yapılması ve yazılı iş teklifinin sunulması ile sonuçlanmaktadır. İşe giren veya işten ayrılan çalışanlar tüm gruba yazılı olarak duyurulmaktadır.

Değerlendirmelerimiz sonunda adaylara geri bildirim yapılmaktadır. Şirketimize yapılan tüm başvurular gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliği gözetilerek değerlendirilmektedir.

Eğitim Süreci

SPS Etiket, çalışanlarının bireysel gelişimini desteklemek için gerekli eğitimleri almasını planlar ve gerçekleştirir. Eğitim faaliyetleri SPS Etiket Eğitim Prosedürü doğrultusunda ve Yıllık Eğitim Planı’na göre gerçekleştirilir.

Eğitim süreci çalışanın ile işe girdiği günden itibaren başlatılarak tüm çalışma süresince devam etmektedir. Eğitimler; Oryantasyon Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Kültürel Gelişim Eğitimleri, Teknik Eğitimler, Liderlik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri olmak üzere çalışanların ihtiyaç duyduğu alanlarda planlanmaktadır.